Update 2021-07

Op donderdag 19 augustus 2021 is, aan het eind van de middag , update 2021-07 per e-mail verstuurd.

Deze update ontvangt u omdat er een aanpassing nodig was op het juiste gebruik van de CSI’s (indicatiecodes) 20 en 21, waarmee u de COVID-19 herstelzorg declareert.  Maar de update bevat meer, dus wacht niet te lang met het installeren van de update.