Patiëntgegevens
geschikt voor alle paramedische disciplines en andere geneeswijzen
elektronische agenda
zorgmail
gegevens ophalen via BSN
COV-check via VECOZO
pakketdekking via FysioVergoeding
zowel online (cloud) als offline werken
huiswerkoefeningen via Physitrack, HWO of SmartFysio
Verslaglegging
EPD ambities van heel simpel tot erg uitgebreid
gegevens aan te leveren bij LDF (KNGF), LDK,(keurmerk Fysiotherapie), LDG (VvOCM) en NIVEL
online afnemen meetinstrumenten
PREM zowel via Qualizorg, MediQuest als QDNA/ ZorgDNA mogelijk
desgewenst doorwerken met FysioRoadmap of Abakus
Declararatie
zeer goed declaratie-systeem met meer dan 500 interne controles
individuele nota's desgewenst via Fa-Med
weinig tot geen afwijzingen van nota's door zorgverzekeraars
snelle uitbetaling door zorgverzekeraars
Helpdesk
formidable Helpdesk
ga naar Helpdesk