Privacyverklaring
16215
page-template-default,page,page-id-16215,bridge-core-2.9.3,qodef-qi--no-touch,qi-addons-for-elementor-1.3,qode-page-transition-enabled,ajax_fade,page_not_loaded,,qode-title-hidden,qode-theme-ver-27.7,qode-theme-bridge,qode_header_in_grid,wpb-js-composer js-comp-ver-6.7.0,vc_responsive,elementor-default,elementor-kit-18605

Privacyverklaring met betrekking tot deze website

 

Logic Data, gevestigd aan Laan van Vredenoord 21a, 2289 DA Rijswijk, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Logic Data
Laan van Vredenoord 21a
2289 DA Rijswijk
Tel. 070-4152583

Persoonsgegevens die wij verwerken

Logic Data verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Naam
– Telefoonnummer
– E-mailadres
Via cookies en vergelijkbare technieken kunnen Google en Teamviewer ook (al of niet mede voor Logic Data) persoonsgegevens verwerken, waaronder uw ip-adres. Dit is niet volledig onder onze controle. Zie hiervoor het kopje ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Logic Data verzamelt via deze website geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.
Logic Data heeft tevens niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via privacy@logicdata.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Logic Data verwerkt de persoonsgegevens Naam, Telefoonnummer en E-mailadres via deze website voor de volgende doelen:
– U kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
De grondslag voor het verwerken van de persoonsgegevens is de toestemming die u geeft op het contactformulier, zonder welke de gegevens daarop niet door ons verwerkt (kunnen) worden.
Via cookies en vergelijkbare technieken kunnen Google en Teamviewer ook (al of niet mede voor Logic Data) persoonsgegevens verwerken, waaronder uw ip-adres. Zie hiervoor het kopje ‘Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken’.

Geautomatiseerde besluitvorming

Geautomatiseerde besluitvorming vindt niet plaats.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Logic Data bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende persoonsgegevens:
– Naam, Telefoonnummer, E-mailadres: deze gegevens worden binnen 1 maand verwijderd nadat ze niet meer nodig zijn voor het uitvoeren van onze dienstverlening.

Delen van persoonsgegevens met derden

Logic Data verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden als dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Wel worden in bepaalde gevallen cookies geplaatst door ons en door derden zoals Google en Teamviewer:

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken


10. Gebruik van Google Remarketing (Engels):
This website uses the remarketing feature from Google Inc. This feature is used to present website visitors interest-based advertising within the Google ad network. A “cookie” is stored in the browser of a visitor to the website that enables the visitor to be recognized again later when visiting these websites, which are a part of the advertising network from Google. On these pages, the visitor can be presented with advertisements that relate to content that the visitor has previously called up on websites that use the remarketing feature from Google.
According to its own policy, Google does not collect any personal data with this process. Nevertheless, if you do not want to use the remarketing feature from Google, you can disable it by changing the appropriate settings at https://www.google.com/settings/ads. Alternatively, you can disable the use of cookies for interest-based advertising via the advertising network initiative, by following the instructions at https://www.networkadvertising.org/managing/opt_out.asp.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Logic Data en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@logicdata.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Logic Data wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Logic Data neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via privacy@logicdata.nl